Iot Basic

  • Lentet progresive të serisë bazë të Iot-it

    Lentet progresive të serisë bazë të Iot-it

    Seria Bazë është një grup dizajnesh të krijuara për të ofruar një zgjidhje optike dixhitale të nivelit fillestar që konkurron me lentet konvencionale progresive dhe ofron të gjitha avantazhet e lenteve dixhitale, përveç personalizimit.Seria Basic mund të ofrohet si një produkt i rangut të mesëm, një zgjidhje e përballueshme për ata mbajtës që kërkojnë një lente të mirë ekonomike.