Zyra 14

  • Lente progresive Opto Tech Office 14

    Lente progresive Opto Tech Office 14

    Në përgjithësi, një lente zyre është një lente leximi e optimizuar me aftësinë për të patur vizion të qartë edhe në distancën e mesme.Distanca e përdorshme mund të kontrollohet nga fuqia dinamike e lenteve të zyrës.Sa më shumë fuqi dinamike të ketë lentet, aq më shumë mund të përdoret edhe për distancën.Syzet e leximit me një shikim korrigjojnë vetëm distancën e leximit prej 30-40 cm.Në kompjuter, me detyrat e shtëpisë ose kur luani një instrument, distancat e ndërmjetme janë gjithashtu të rëndësishme.Çdo fuqi e dëshiruar degresive (dinamike) nga 0,5 në 2,75 lejon një pamje në distancë prej 0,80 m deri në 4,00 m.Ne ofrojmë disa lente progresive që janë krijuar posaçërisht përpërdorim kompjuteri dhe zyre.Këto lente ofrojnë zona të zgjeruara të ndërmjetme dhe afër shikimit, në kurriz të përdorimit të distancës.