MD

  • Lentet Progresive Opto Tech MD

    Lentet Progresive Opto Tech MD

    Lentet moderne progresive janë rrallë absolutisht të forta ose absolutisht, të buta, por më tepër përpiqen për një ekuilibër midis të dyjave për të arritur një dobi më të mirë të përgjithshme.Një prodhues mund të zgjedhë gjithashtu të përdorë tiparet e një dizajni më të butë në periferinë e distancës për të përmirësuar vizionin dinamik periferik, ndërsa përdor tiparet e një dizajni më të fortë në periferinë e afërt për të siguruar një fushë të gjerë shikimi pranë.Ky dizajn i ngjashëm me hibrid është një tjetër qasje që kombinon në mënyrë të ndjeshme tiparet më të mira të të dyja filozofive dhe është realizuar në dizajnin progresiv të lenteve MD të OptoTech.