Shto i butë

  • Lentet Progresive Opto Tech Mild ADD

    Lentet Progresive Opto Tech Mild ADD

    Syze të ndryshme realizojnë efekte të ndryshme dhe asnjë lente nuk është më e përshtatshme për të gjitha aktivitetet.Nëse kaloni një periudhë të gjatë kohore duke bërë aktivitete specifike të detyrave, të tilla si leximi, puna në tavolinë ose puna me kompjuter, mund t'ju nevojiten syze specifike për detyrën.Lentet me shtim të butë janë të destinuara si një zëvendësues primar i çiftit për pacientët që mbajnë lente me shikim të vetëm.Këto lente rekomandohen për miopët 18-40 vjeç që përjetojnë simptoma të syve të lodhur.